30. júl – 3. august 2018
Nádvorie priestor súčasnej kultúry
a Mestský amfiteáter Trnava

Vstup zadarmo

Sedenie

vstup do areálu je zdarma a na základe poradia na bráne, miesta nemôžu byť rezervované. Otvorenie brán je o 18.30 h. / Free seating, free entry, seats can not be reserved. Gates open at 6.30 PM.

Parkovanie

Parkovanie v blízkosti amfiteátra / Parking near the amphitheatre

Parking 1 / Parking 2 / Parking 3

Organizátori festivalu

Partneri festivalu

Mediálni partneri