Scroll to top
en sk

Kontakty

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
E-mail: trnavskyjazzyk@gmail.com
Telefón: +421 33 3236438