Scroll to top
en sk

Contacts

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
E-mail: trnavskyjazzyk@gmail.com
Mobil +421 33 3236438